Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מבטינו לא נפגשו

הנרצחים התמימים המושפלים חסרי הישע מדברים אליי
הרב יחיאל פריד מביט בי:
"ללא רצון האל העולם לא יתקיים גם לא דקה אחת"
כשתכיר בכך
תחזור בתשובה
תקיים מצוות
תהיה גדול בתורה
אך אני יודע שאין השגחה
ואין בלעדיה
מבטינו לא נפגשו.

23.8.2013