Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

כי מצאו את מי הנעורים

אושר מציף את הלב
קרין, מייקי ואלון בגרו
מביאים את הוריהם
אל כלולות החופה.
תכשיטי פרחי השדה מחייכים
בשערה של לימור הכלה,
בחיר לבה-משה לבוש בלבן מהזוהר
ברגע הזה היא מותרת לו
הוא מצפה לה בטוהרו.
החתן והכלה מילאו אחר ציפיות ילדיהם.
נהר ההתרגשות שוטף את הקהל
החברים אומרים "כן"
בתוך עצמם
מצאו את מי הנעורים.

9.5.2013