Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

עיכול זמן

שרועה על ספת הזמן
מעבירה דפי סוף השבוע
גוזרת במבט
טיסות ומצעים במבצע
ממודעת האבל
פנים חדשות ניבטות
הדפים משתלשלים בשעמום
המעכל את הזמן.

16.3.2013