Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ההמון מול היהלום

יהלום 2.5 קראט בכיס
מתהלך במרכז מנהטן בשדרה ה-6
ההמונים עוברים על פניי
אני עוצר לרגע מול חלון ראווה: Macy's
בובות האדם שבתצוגה מרווחות
אני משופשף מכל הצדדים
נקניקייה ופחית אני בולע בהליכה
עולה עד רחוב ה-60
בהחלטיות האופיינית ליושב-הראש של תאגיד גדול
אני חוצה את השדרה וחוזר
אני ממשש את היהלום
נחרד לגלות כי גודלו ירד לשני קראט
המשכתי לשדרה ה-5
שעת הצהריים לא האטה איש
עכשיו היהלום בגודל של קראט אחד
הליטוש לא ניכר
הולכתי את ההמון עד השדרה ה-8
ברחוב ה-40 היהלום ירד לשמינית
וכעבור רחובות אחדים
ראיתי ממנו את הבזקו האחרות
והבוהק נעלם בהמון.

30.3.2013