Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

המתמיד

עונה אחרי עונה
שבעים שנות
הרגילו אותי לחשוב
שהחיים רכושי
אני תובע אותם לעצמי
לי האמצעים
לשלם להצעיר אברים
אך באו היורשים
השליטה חומקת
הכסף לא פותר את המהות
צריך לסיים.
למה לא ספרו לי בתחילת הדרך
כי אז הייתי משנה השקעות
לא ממתין לרגע אחרון.

30.8.2013