Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אם תלכו לסרט אז תיקחו אותי
אני מאוד אוהבת לצאת לקולנוע
אמרה בת  ה-93
"אני בעד שכל אחד יבלה עם בני גילו"
ענתה הנכדה.