Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שאלה של קליטה

ורד בר על גדות הנהר.
שתי טיפות טל
נוצצות בקצה הקוץ.
השמש מתעצמת,
באם יתאחדו לטיפה אחת,
כי אז היא תצנח ותחבור
אל הנהר הזורם.
אך הן מתלבטות:
האם על הראשונה לקלוט את לשנייה
או שהשנייה תחבור לראשונה?
והתנדפו בעודן מתווכחות.

4.8.2012