Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

יילדתי את ילדיי

משנודע לי שלא אוכל ללדת
רכשתי לי מקצוע אחר
לא עוד התחשבנות אל מול המחשב
אלא מיילדת.
יילדתי את ילדיי
אותם מסרתי לאימותיהם
לטיפול אוהב ומסור.
את שמותיהם רשמתי במחברת
"ילדיי"
כעבור דור יילדתי את בנותיי
אני סבתא לנכדים רבים
שיהיו בריאים
אני קונה להם מתנות.

11.1.2016