Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

נותרת בקצות האצבעות

אני זוכר אותך בקצות האצבעות.
זה היה לפני שנים
מאז, לעתים אנו נפגשים.
חולפים בלי מבט שני
גם הראשון אינו מסגיר דבר
לעולם לא אדע
מה הוביל אותנו
עד חציית הגבול
שמעברו הינו לזוג.
הדחף להיגאל
הביא אותנו לשם
נחושים
מה שיהיה יהיה.

13.1.2016