Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מביט בזמן

חסר מעש
כלום לא קורה
מרכז מסחרי בקריית יובל
תשע בבוקר באמצע השבוע
כל ארבעת הספסלים פנויים
מטפלת עם עיתון דוחפת עגלה עם נכה
מכוסה בדים
לא ברור אם איש או אישה
זוג עורבים מתהלכים בחשיבות עצמית
נוברים באשפה.
כמה יונים מלקטות גרעינים מהשביל
חתול נצמד לקרקע
יוצא ידי חובה ומזנק
סתם ככה
את ציפורניו לא שולף
הזמן לא חולף.

24.8.2012