Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

היא לבדה
אך אוחזת בשלושה כסאות קטנים מאוד
נוחים לבני גיל 3
למרות משקלה העודף
מקפידה לאכול כשהיא ישובה
על אחד הכסאות הקטנים
ובטרם תשטוף את הכלים
לוקחת מארון ארנק ואת שלושת הכיסאות
פונה אל השדרה המרכזית
יושבת על כסא
ממתינה
התיישב לו איש רחב מימדים
הכסא התקשה לכסות את מרכז הישבן
אך הוא ישב
השניים החלו מדובבים האחד את השני
כמכרים מזה שנים
ובא אחד רזה מאוד
בדק אם הכסא נוח לו
קם והלך.