Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

זיכרון מהכיתה

לקו ישר אחד נמאס להיות לבד.
בזמן שהמורה דיבר
הוא שכפל את עצמו.
התפרצות מצלצלת
לשירותים
מבקשים להתפנות מדברי המורה.
מתוך האסלה הדמיון עולה
ממיס קיר, ועוד קיר, חוצה כבישים
מגיע לאי,
שם בת- כיתה מחכה
וברגע הפכה שותפה להרפתקה.
זמן בשירותים
גם היום
דרור לדמיון.

9.3.2013