Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

צירים בלי לידה

יש לכם עשרה ימים לקבל החלטה
מעבר לזה
זה מסוכן.
אנחנו מחליפים מבט
הרי קיבלנו החלטה:
לעשות הפלה.
הוא לא מתאים למצבנו בארץ הזרה
כשסופרים כל אגורה.
אומרים: כן.
חתמנו על טפסים
העניין סגור
כמעט בלי דימום
מעט אי נוחות ועוד 800 דולר
כעלות שנתית של דוחות חניה.
קבלנו תמורה
ממשיכים בשגרה.
אך בשבוע ה-42 להיריון שפסק
באו הצירים
ואחרי חצות
פתיחה של שלוש אצבעות
קח אותי לחדר היולדות
חשבתי על שם לבן.

9.3.2013