Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

דרך האור

את דרך אלומות האור
בצבעי הקשת
רגע בכותונת כתומה
ומיד בסגולה
צבעך משתנה עם כל מבט.
ומשתמה האהבה
התכסינו אפור
הבנתי
שהמבט הוא שצבע.

9.3.13