Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הפרחים על חשבון העירייה

בעל מפעל השלטים
האמין בפרטים הקטנים
זה היה מופנם אצלו.
מה ההבדל בין שלט לשלט?
לפעמים רק אות.
הוא היה גאה מאוד בהישגיו
מ"א" בנה את מפעל השלטים
יש לי קלטת, תשמע את ההספד של
ראש העיר מיניאפוליס
אילו שבחים!
רצה הגורל שאתו נרצחו עוד ארבעה
אם מתים שניים
לא תשמע על זה
שלושה-אולי בקושי
חמישה-זה עשה רעש גדול.
בבוקר עוד הספיק לפטר את אחד העובדים:
"לך ואל תחזור!"
חזר-אקדח בידו. וירה
עד שזה קרה פיטרו כל הזמן
וזה עבר בלי ירייה אחת.
ראש העיר בעצמו בא להרגיע
איזה שירות קבורה
קבלנו service באמת מכל הלב
והפרחים על חשבון העירייה.
עם זה ששם לו כדור בראש
הגענו לשישה.

6.10.2012