Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ומשהתחדשה התקבלה

לבקש סליחה מכל אדם
ומבורא עולם
על שיכולתי לעשות
טוב יותר
למנוע סבל.
אל הזולת אני יכול
להביט בעיניו
למחוק את גאוותי
להשמיע מילים.
לאדוני אני פונה:
באות הפותחת אני נאחז
היא מעלה אותי מעבר ומעל
אל ענני הכבוד.
נשמעת סימפוניה שטרם חוברה
ככל שקרבתי
נאספו ובאו אקורדים לרוב
וברגע שהשקט נשמע
ביקשתי סליחה
ומשהתחדשה ממקום שפסקה,
ידעתי
שהתקבלה.

27.9.2012