Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

חיוך הר תבור

מעפולה צפונה עיניי בהר תבור
בלי להסיר מבט
הוא משיב בחיוך מרומז
שכבת ההר התנתקה
מפת ההר התרוממה
התנדנדה לצדדים
ונחתה בחזרה
כל זה
מבלי להפריע לתנועה
כביש 65 היה עמוס בשני הכוונים
שלחתי בתבור מבט
לובן עינו של הר תבור
ושלי
נפגשו.

6.10.2012