Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ביני לגיל חיים הממוצע

ביני לגיל חיים הממוצע
מפרידים 132 חודשי כתיבה
את הזמן אני סופר על פי
מספר השירים
אני חי על הזמן
שמגיע לי
כמו המשכורת
כמו דמי ביטוח לאומי
ביום שבו אמלא את המכסה הממוצעת
אעשה מסיבה
מין לוויה שכזאת
כי אם אחיה למחרת
אהיה
כעבריין העומד להיאסר
בכל רגע.

22.9.2012