Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מעשים בחודש יולי

חום כבד מדי יום ביומו
מעלה או שתיים מתחת לחום הדם
הוא חם.
ואתה אומר: בואי להתחמם
תניעי את גופך
צאי מתרדמת הקיץ
אם יש הבדל של מעלה
בין דמי לדמך
נבטל אותו בזה הרגע
דמנו יזרום בכלים שלובים.
בקיץ הזה איני מסרבת לך
קח את דמי עד שירתח
עד שיסודות גופנו יתמזגו
ולא אדע האם הבועה שעלתה
באה ממני או ממך.

1.9.2012