Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אלכימאים של מילים

מפגש המשוררים.
קוראים לעצמם את שיריהם
השירה ויוצרה בריאה אחת הם.
עוטרים לעצמם זרי דפנה
אהבת משוררים חובקת
אין מחסומי שפה
אין מחסומים כלל
השירה היא המענה לכל החולשות
המשורר הוא אלכימאי המזקק אותיות
היודע להפוך את השנאה לאהבה
אך פסק מלקרוא שירה-
נמלא העולם שנאה.

8.9.2012