Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לא עמדתי בשורה ראשונה
בחרתי באמצעית
מאחורי מבצר
פניתי אל הממונה על הבישול היומי
במחנה השוחרים
המפקד, קראתי על פי כל גינוני הפניה
אל בעל הדרגה
"שבינגה הלך לבוא ולא חוזר
אנחנו לא יודעים איפה הוא עכשיו"
מה שמך קרא המפקד
מדוע אתה מעלה את הנושא
האם הוא קשור להכנת האוכל?
אבל המפקד.. הוא טרם חזר
פניו האדומים של מפקד הבישול
האדימו
הכיתה עמדה בדום מוחלט
מה יקרה היה באוויר
היטב זכרו מה משמעות ההתחצפות
אך המפקד פסק:
"אני אמצא אותו"