Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

השירה עוצרת זמן

היום שרק החל הולך ואוזל
אם אראה אותו בלבן
אם ייראה בשחור
הוא יחלוף
במחשבה על גן עדן
או מפחד מהגיהינום
הוא יעבור.
באמצע שורה של
שירה
הזמן עצר.
מקשיב.
חוזר לתחילת השורה-
נשאר.

6.10.2012