Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

כטיפה בים

בין האלמוגים
ברגע זה אני כאחת
הטיפות בים.
רוצה להיות שם
מבלי להיראות
להקת דגי פזית ים-סוף
אינה נמלטת מפניי
צבען הבוהק זהב וכחול
טיפת המים נבלעת
נוגעת בזנב מגזרת נייר אמנותית
אני שוקע בתוך השקט
כטיפה בים.

6.10.2012