Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

קיבוץ בית העלמין

יקירי, הקיבוץ זה לא מה שאתה זוכר
העזיבות פסקו.
איש לא עוזב את הנכס הפרטי.
נשארה מילה שאין לה דרך: קיבוץ.
שותפות זה גנאי וקללה
למי שאינו מסוגל
ולקיומו זקוק לחבר.
האם עדיין חוגגים יחד?
כן,
אך לכל אירוע יש עלות:
עלות הקמה ועלות הפירוק
איש אינו עושה ללא תשלום.
למשקאות, לקציצה ולמלפפון-
יש מחירון.
את זה קשה לי לשמוע.
יקירי, הרי עזבת את הקיבוץ כי
רצית להגשים חלום.
בגיל 70 אתה מחפש חיי שותפות?
פה לא תמצא שותפים.
בית העלמין נמצא בקצה הדרך
גם שם יש עלות: טיפול ואחזקה
אם יש לך
תכניות לגביו.

24.8.2012