Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

28 באוגוסט

28 באוגוסט
יום כשאר הימים בחודש חם
בלתי נסבל עוד
והנה שלושה עמודי פרח החצב
עמוד האש בפריחתו הלבנה
מראים את הכיוון
מעל לשדה שיבש
עננים התקבצו
ואתם משבי רוח
מביאים הקלה
השדות הצמאים העלו חיוך
כי יש תקווה לזורע.

1.9.2012