Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בירושלים אין פעמיים

מעגל שחור
של נשים בצומת סואן שבין
המלך ג'ורג' לאגרון ובן מימון.
בצהרי יום השישי-
צעקות וקללות בכיכר פריז.
אין נסיגה. אין לוקחים שבויים.
בוז למי שיביאו חורבן ודאי.
בוז למי שבגללם ישראל שנואה בין הגויים.
שדה הקרב בין מנזר טרה סנטה למלון המלאכים
פסיעה, ואני חוליה במעגל
האישה בשחור
מחזיקה שלט צעקני
בידה האחרת אוחזת ספר
שלחתי מבט: "אין דבר פעמיים"*
התקרבתי.
"סליחה,
רק רציתי לקרוא עוד שורה."
הפנתה את הספר אליי:
"אין יום שחוזר
אין שתי נשיקות זהות
אין שני מבטים שווים"*
מעלי נשמע רעש מכת הפתיחה
של המטריה
השחורה.
למה? הרי אין עננים?!
"ששימבורסקה לא תדע חרפת היריקה"
ענתה.

5.1.13
*"אין דבר פעמיים" מאת: ויסלבה שימבורסקה