Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

צבע אדום בירושלים

יום השישי לקראת השבת
בגבעת יערים
הרמקולים מרעידים
שירי רוגע לקבלת השבת.
מעין ראפה
קולו של המואזין נספג באוויר
תמהיל השניים מפעיל אזעקת
"צבע אדום" בירושלים והסביבה.
ואני עם נכדיי: דורן, ברק ואתי
נמלטים. נצמדים אל קיר המגן.
עליו תלויים הדורות.
הפיצוץ מביא הקלה:
"עמוד ענן" מראה את הדרך-
לשום מקום.

17.11.2012