Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

קו הירוק עד פי התהום

קו הירוק עובר בין המטבח לסלון
בין קומת המרתף לקומות העליונות
חולף בין הדוכנים בשוק
עושה דרכו בין הקטמונים לרחביה
בין הר-הבית ומסגד אל-אקצה.
הפה הפעור צועק: "אדמתנו כבושה"
עונה לו: "זאת ארצי על פי התורה"
מכים בשנאה
מניפים אגרוף ודגלים
מייחלים לנשק יום הדין
שיכריע את האויב
שימנע ממנו אוויר
"מוות. מוות" צועקים
מלחמת הכול בכול
האור יבוא
החושך כבר פה
העומד על פי גיא ההריגה
מותח צווארו מחדד הראייה
אך לא רואה את
עומקה.

29.12.2012