Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

עדרי השירה

מכל שיר
מהקדום ועד לנוכחי
גם מאלו שטרם נכתבו,
גזרתי שורה
הרוח ערבבתן
מילא בהן את עמק האלה
והוליכן מזרחה אל העיר ציון
כל שורה נשמעת בשפת המקור
ענני השירה כעדרי הצאן
ואני אתם.

23.2.2013