Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

משטח משותף

"במשותף נרכוש משטח: תשע מאות
בקבוקי מים מינרלים לכל-אחד".
שלוש מאות הראשונים מחזירים
את העלות.
להצעה כה משתלמת איני מסרב.
בכל-אחד משלושת החדרים
נערמו ערמות של בקבוקים:
בשירותים ובסלון- עוד מאה
האחרים נכנסו לארונות.
מילאו את המגירות
ואת המקרר.
מעל ומתחת לכל דבר אפשרי
בין הבגדים.
עברתי למקלחת ואמבטיה במים מינרלים
דלי נתרן
הודעתי לשותף שעל חלקי בפטרוזיליה
אני מוותר.

15.12.2012