Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

למורה שגית

דורן במופע
עצום עיניים
נשמתו נעתקה בקלרינט
המורה שגית בפינת האולם
ללא נוע ניצבת.
עינה לרווחה פקוחה
כולה שמיעה
כמיתר דרוכה
מלווה כל רעידה
הבחנתי בקמט מעל גבתה
נשימתי נעצרה
אך סימנה את טוהר הצליל
האמן פסק מלנשוף
הוריד את הכלי וקיפלו
והצליל המשיך להתנגן
עטף את המורה שגית
ובעדנה
אמר
תודה.

16.2.2013