Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

תותח הנשיקות

ברק,
מה אתה בונה,
מה תעשה עם המכונה הזאת?
זה תותח
הוא יורה לרחוק
אפילו לחלל
מה אתה יורה?
חיבוקים ונשיקות.

24.5.14