Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ביום הכיפורים

"חתימה טובה" וטוהרנו על ידיו ובפניו
אך לטהורים זיכרון
של יום הכיפורים
יום ההזנחה
יום בלי לילה
ימים של מות חברים
בכיים של הכואבים
זעקת הפצועים
נותרה לשנה הבאה.
יום הכיפורים, מותה של הרעיה.
שמכל הימים, ביום זה
ביום בו המתים אינם נאספים
היא נותרה.
ביום הכיפורים.

3.11.2012