Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

גגות מעל טלביה

הולכים ומתמעטים גגות הרעפים
שבשכונת טלביה שבירושלים.
תחתיהם רבי קומות
מתגבהים אל על.
אני יישוב על גג רעפים אדום
במרכזו
כעל גב הסוס
מביט סביב
לצדי גגות רעפים נוספים
מנותקים
בתנועות הפרפר עפים
נמלטים מפני הבתים הגדולים
הבית שתחתיי נותר פעור
אך שעריו נעולים
חלונותיו מסורגים
וסביבו גדר וחומה
הגגות מתרחקים
מותירים
בתים פרוצים.

10.9.2012