Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

נחישותה של אימא

אימא!
תני לי כסף!
אני חייב לחיות בת"א או באמריקה
החברים שלי שם
אני צורך סמים
את לא יודעת עליי
רק תני את הכסף ותהיי חופשייה.
ברגע זה התחשלה
לעולם לא תראה אותו בשנית
קומתו הגבוהה הצטמקה
אך המשיך:
אני חייב לעשן
המורה בת-זונה
הפלילה אותי בגיל צעיר.
אמו לא שמעה אותו
אימא! אני צריך קקי!
והיא נחושה
עכשיו הרגישה אותו בבטנה
זכרה את מקום ההתאחדות עם בן-זוגה
בעוצמה סובבה את גופה
זרעו זרם
אל החול,
חייכה.

10.2.2013