Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בפרצופו

מאז שזיכרוני אתי
דבר אחד טוב לא עשית
כזה אבא אתה
שחי על חשבון אימא,
על חשבון המשפחה והחברים
אבא לא היית
פרזיט על כן
פחד וסבל עלינו הבאת
אמללת את בניך
מטורף. מנופח באגו-מניה
בן ה-20 המשיך והכה
לאמו שפתיה הלבינו
הצער עיוותה
כנציב מלח קפאה
בעלה ובנה המשיכו מכים
שנות כעס ארוכות פרצו באגרופים
פניהם האדימו
האוויר שביניהם נחתך במהלומות
בפרצוף
האב לא הופתע. ידע שזה יבוא.
ככל שחזק הכה את עצמו
כארי שתש כוחו
ילך
המהלומות נחרטו עמוק.

27.10.2012