Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לא עוד שלום

השלום מפיל מחסומים
פותח מעבר חופשי
מחבר את דורשי המלחמה.
לא את השלום אני מבקש
אלא את הניחוח שהוא מפזר
הגעגוע המתמיד
עליו נמשיך ונכתוב שירים
למענו בעצרת נפגין
אליו נישא את עינינו למרום
הוא המגדלור
האור הנצפה
המהות והעיקרון
השלום הוא כלי
מלחמה.

27.10.12