Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בואי נפרד ונגמור עניין
נתראה ביוגוסלביה.

בשביל להיות בודד
אני לא חייב לבנות לך בית.

אנחנו התבגרנו
אך אהבתנו הזדקנה.

13.1.2012

אהבתיך בטרם היה לך שם.

משחברת אליי פסקה אהבתי.

19.11.2012