Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

עדיין לא אמרתי

ברבות שנים
אחרי שחלפו
רכבות של זמן
אני יודע:
היה רגע
בו היינו גוף אחד
עטופים בשריון משברי המראות
אשר פלטו מעלינו נצנוצים
של אבסורד
אל שביל החלב
הנחשק והמרוחק
לא הטלתי בך עוגן
אלא לשבריר בחשיכה
ועדיין לא ביקשתי סליחה.

22.2.14