Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בתחתית המבחנה

תחתית המבחנה רחבה דיה
להכיל יבשות וימים,
מפלי מים ורכסי הרים
רחובות סואנים.
האל העליון בוחן אותי בכול עת
בעודי במעלית, במערה,
כשאני מעלה חיוך לזולת או מאדים מכעס,
נדיב לב או מכה אישה,
לומד או מכלה את זמני בחשיכה.
מעשי נספרים
הכוונה גם.
המוסכמות להן הרגלתי
כאבנים לי
על פני המים,
כמכשול
על משטח זכוכית.
אני מרחף
כוחות הנפש מעלים אותי
עד לפסגת האמונה,
בתחתית המבחנה.

29.9.14