Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

על קברה של ירדנה ארד

"טרשת רקמת חיבור"
הטילה את עוגנה בגופך.
העלתה ללא הכר את מעגלי סבלך.
כל עשייה,
מחיבת פעולת הצלה,
בדגה יש זרחן מסוכן
את חייבת דיאליזה ומיד
אני חתרתי לצידך
להביאך לחוף המבטחים
אך גלי הדמעות
הכו בך אל המצולות
להקל על מציליך,
השלכת מעליך כל משקל
עד 36.2 קילו.
סבלך בכותונת לבנה
שקע בימה של כאב.

10.11.2014