Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ללובה מהקטנות ועד מאה ועשרים

אנחנו אותך אוהבים
לובה – לובה
אל תקשיבי לשקרים
שפעם אמרו לך
שחס וחלילה החזקת ממתקים
שמורים, נעולים, סגורים ומאובטחים.

היום בחלוף שנים
אנחנו סולחים ואפילו מודים
שלא היה לך פשוט
לחיות בכפיפה אחת
עם זאב, נפתלי ואיליה.

עובדה אחת נא זכרי
שרק בזכותנו גדלת למי שאת
והגיע הזמן להכריז
שלא נותר בך דבר מסימני העבר.

אנחנו במשפחה
מאושרים ושמחים
שיש לנו לובה דואגת ואוהבת
עד מאה ועשרים.

30.1.2008