Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

צלם של שלושת הבנים

ספרד מתפרקת
גרמניה כובשת
ברזיל חוגגת
מונדיאל 2014
הכדור עובר מרשת לרשת
גיל-עד אייל ונפתלי
צלם עולה ומופיע
בשער
המריעים
הם קולותיהם של
השותקים
דמותם כנוצה
הנה צללית של עוף השמים
עולה מעל לאצטדיון
וחברו השלושה אל בין נוצותיו
נעטפו תחת כנפי השכינה
ויאספם
אל חיק האמונה.

22.6.2014