Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בין שתי נקודות

שתי נקודות
האחת לא יודעת על קיומה של האחרת
זוהרות לעצמן
מבזבזות אנרגיה וזמן
מאימת הבדידות שולחות מסר:
"הפנויה ממתינה לישר".
קו אחד הופיע
עבר דרכן
מה, רק אחד?
למי נועדו כל השאר?
"לא נתנזר למען תהילתו של אויקלידס"
לא לאקסיומות
נשבור מוסכמות
הקווים הישרים
לנו.

8.3.2014