Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מחכות לו 72 בתולות טהורות
לבחור מתוכן
השהיד בדרכו
חגורת השנאה עוטפת את גופו
רואה עצמו שרוע
והן שתיים עשרה בשורה
שש שורות
מייד חישב
אכן הבטיח וקיים
מתוך השורה הראשונה
נראתה לו הרביעית
אך לא יעליב את מארחו
מבנות השורה השנייה בחר בשלוש
ומשעברו על פניו 72 מהטהורות
התגנב לליבו הספק:
האם בחרתי נכון?
פנה אל מארחו ובקש לראותן שוב
אך לבחור אינו יכול
הלוך וחזור והלוך
הבחירה אינה אפשרית
עדיף שאבחר
בשמן זית טהור.