Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מתוק הוא הניצחון

אומצה על צלחת לבנה
נתח עסיסי
הסכין נוגעת
וכאילו נחתך מאליו
נלעס בקלות
מותיר טיפות של נוזל אדום
הופתעתי שלדם יש טעם
מתוק הוא הניצחון
המקרב אותך אליי
הפוקד להתאחד
את עוברת את אותה הדרך
נוגסת
נדלקת בקלות
מוותרת על כל הגינונים
מתפרסת על סדין בוהק
אני חייב לקחת
לועס את כולך
את אוחזת
מובילה לחיבור
המזדקק לשובל
של טיפות.

12.4.2014