Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אל האלבום

כיתת שפיים בני שבעים
"יהיה כיף תביא אתך תמונות."
יש לי המון
הרי היינו יחד
24 שעות
כל יום
רק לטפס למזווה
רק לפתוח את האלבום
להסתכל ב-
עדה, דיתה, חיה, בתיה, ערגה, מוטי, משה, דוד, שמעון..
פניהם ברורים
התמונות מוליכות לאנשים
אל אישה בגיל עמידה
אל זה שמתקשה לקום
אל מי שאינם
ברגע של חיוך
חוזרים הם אל עצמם
אל האלבום.

8.1.2014