Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

התממשות

אני משיב מבט בוחן
פורס אותך
לפרוסות דקות
לראות את כולך
לא להותיר דבר
למקריות הנסתרת
"You get what you see"
מתנגן
מקום שמבטנו נפגש
מתנפץ לרסיסים
בעוצמה אשר יצרה
את החור השחור
נשאבנו
כוח החיצון ריתך אותנו
לשבריר של זמן
כי אז ברעם אדיר הפרידנו
חסרי משקל
הושלכנו
אל החור השחור
שבדרך.

6.3.2014