Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הפיכחון של המזדקנים

אני מודע
אני מודע למר לבך
מניפה דגל לבן
לזיכרונות
לילדות המושפלת
לניצול התמימות
נובלת אל מול המראה
איברי החן הפכו למטרד
הצורך במבט נוסף חדל
העיניים העצומות
נותרו פקוחות.
התרחקנו
פנינו לתפילה.

2.5.2015