Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

תסמונת השנאה

השנאה מגבשת זהות:
"משורר שונא אשכנזים"
הכותרת מבטיחה פרסום.
לא עוד משורר מרוקאי עלום.
מואיז בן-הראש.
אדון כבוד השונא
מסרב לקבל טיפול גמילה
מאשכנזי.
צילום אם.אר.אי. מראה נוכחות של גוש
שנאה דחוס.
גודלו עלה על ממדי המאחסן.
מילא את גופו
לא הותיר מקום לספק
לחרטה גם לא.

24.11.2012